طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بیشعور به انگلیسی بیشعور یعنی چه

بیشعور

dunce
dunderhead
fatuous
insensible
loutish
numbskull
numskull

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها