طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تائیدى به انگلیسی تائیدى یعنی چه

تائیدى

confirmatory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها