معنی و ترجمه کلمه تائیدى به انگلیسی تائیدى یعنی چه

تائیدى

confirmatory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها