طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابستان را بسر بردن به انگلیسی تابستان را بسر بردن یعنی چه

تابستان را بسر بردن

summer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها