طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابستان را گذراندن به انگلیسی تابستان را گذراندن یعنی چه

تابستان را گذراندن

aestivate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها