معنی و ترجمه کلمه تابع آستانه اى به انگلیسی تابع آستانه اى یعنی چه

تابع آستانه اى

threshold function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها