طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابع تعریف شده به انگلیسی تابع تعریف شده یعنی چه

تابع تعریف شده

defined function

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها