معنی و ترجمه کلمه تابع زاینده به انگلیسی تابع زاینده یعنی چه

تابع زاینده

generating function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها