طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابع مشخصه به انگلیسی تابع مشخصه یعنی چه

تابع مشخصه

characteristic function

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها