طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابع منطقه یا قسمت دیگرى به انگلیسی تابع منطقه یا قسمت دیگرى یعنی چه

تابع منطقه یا قسمت دیگرى

suffragan

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها