طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابع مولد به انگلیسی تابع مولد یعنی چه

تابع مولد

generating function

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها