طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابع کمین به انگلیسی تابع کمین یعنی چه

تابع کمین

minimal function

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها