معنی و ترجمه کلمه تابع به انگلیسی تابع یعنی چه

تابع

accessory
adherent
adjective
amenable
ancillary
apanage
appanage
citizen
dependant
dependent
follwer
function
incident
incidental
passive
sequacious
sequela
sequent
servitor
sub
subaltern
subdominant
submission

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها