معنی و ترجمه کلمه تابناک به انگلیسی تابناک یعنی چه

تابناک

bright
coruscant
lucent
luminescent
luminiferous
radiant
shining
sunny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها