معنی و ترجمه کلمه تابنده به انگلیسی تابنده یعنی چه

تابنده

aglitter
glowing
phosphorescent
phosphoric
phosphorous
spinner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها