طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابندگى فسفرى به انگلیسی تابندگى فسفرى یعنی چه

تابندگى فسفرى

phosphorescence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها