طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تابندگى به انگلیسی تابندگى یعنی چه

تابندگى

irradiance
irradiancy
radiance
radiancy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها