طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاب چیزى را آوردن به انگلیسی تاب چیزى را آوردن یعنی چه

تاب چیزى را آوردن

endure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها