معنی و ترجمه کلمه تاب به انگلیسی تاب یعنی چه

تاب

glow
insinuation
kink
patience
sway
swing
tolerance
twist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها