طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاتارى به انگلیسی تاتارى یعنی چه

تاتارى

tartarean
tartarian
tartaric
tatar
thistle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها