معنی و ترجمه کلمه تاثیر الکل در مزاج به انگلیسی تاثیر الکل در مزاج یعنی چه

تاثیر الکل در مزاج

alcoholism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها