معنی و ترجمه کلمه تاثیر و نفوذ انفجار به انگلیسی تاثیر و نفوذ انفجار یعنی چه

تاثیر و نفوذ انفجار

blastment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها