معنی و ترجمه کلمه تاثیر پذیر به انگلیسی تاثیر پذیر یعنی چه

تاثیر پذیر

impressible
wallydraigle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها