طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاجر به انگلیسی تاجر یعنی چه

تاجر

businessman
chapman
merchant
monger
tradesfolk
trafficker

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها