طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاج به انگلیسی تاج یعنی چه

تاج

copestone
corona
coronet
crest
crown
miter
mitre
rostrum

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها