معنی و ترجمه کلمه تاحال به انگلیسی تاحال یعنی چه

تاحال

syne
yet

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها