معنی و ترجمه کلمه تاحدى چهارگوش به انگلیسی تاحدى چهارگوش یعنی چه

تاحدى چهارگوش

squarish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها