معنی و ترجمه کلمه تاخت رفتن به انگلیسی تاخت رفتن یعنی چه

تاخت رفتن

lope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها