معنی و ترجمه کلمه تاخت و تاز به انگلیسی تاخت و تاز یعنی چه

تاخت و تاز

attack
incursion
inroad
invasion
onset
raid
ravage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها