معنی و ترجمه کلمه تاخیر اندازى به انگلیسی تاخیر اندازى یعنی چه

تاخیر اندازى

postponement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها