طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاخیر کننده به انگلیسی تاخیر کننده یعنی چه

تاخیر کننده

lingerer
retarder

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها