طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاخیر به انگلیسی تاخیر یعنی چه

تاخیر

cunctation
deferment
delay
demur
demurral
dilation
lag
mora
retardation
stick
subsequence
supersedure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها