معنی و ترجمه کلمه تاراج کردن به انگلیسی تاراج کردن یعنی چه

تاراج کردن

devastate
overrun

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها