معنی و ترجمه کلمه تارى به انگلیسی تارى یعنی چه

تارى

dimness
filminess
obscurity
opacity
umbrage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها