معنی و ترجمه کلمه تارک به انگلیسی تارک یعنی چه

تارک

apex
diadem
tiara
vertex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها