طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تارگذران به انگلیسی تارگذران یعنی چه

تارگذران

heddle

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها