معنی و ترجمه کلمه تاریا رشته واحد تاب نخورده به انگلیسی تاریا رشته واحد تاب نخورده یعنی چه

تاریا رشته واحد تاب نخورده

monofil
monofilament
nmono filament
nonofil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها