معنی و ترجمه کلمه تاریخ طبیعى به انگلیسی تاریخ طبیعى یعنی چه

تاریخ طبیعى

natural history

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها