معنی و ترجمه کلمه تاریخ ماقبل به انگلیسی تاریخ ماقبل یعنی چه

تاریخ ماقبل

postdate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها