طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاریخ چیزى را موخر گذاردن به انگلیسی تاریخ چیزى را موخر گذاردن یعنی چه

تاریخ چیزى را موخر گذاردن

afterdate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها