معنی و ترجمه کلمه تاریخ گذاشتن به انگلیسی تاریخ گذاشتن یعنی چه

تاریخ گذاشتن

date

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها