طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاریکى آور به انگلیسی تاریکى آور یعنی چه

تاریکى آور

tenebrific
tenebrous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها