طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تاریک خانه به انگلیسی تاریک خانه یعنی چه

تاریک خانه

camera obscura
darkroom

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها