معنی و ترجمه کلمه تاریک نمودن به انگلیسی تاریک نمودن یعنی چه

تاریک نمودن

dusk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها