معنی و ترجمه کلمه تاریک به انگلیسی تاریک یعنی چه

تاریک

ambiguous
aphotic
benighted
blind
caliginous
cimmerian
dark
darkle
darkling
dim
dimmer
dimmest
dusky
gloomy
lackluster
murk
somber
sombre
stygian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها