معنی و ترجمه کلمه تار عنکوبت به انگلیسی تار عنکوبت یعنی چه

تار عنکوبت

weft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها