طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازه بدنیا آمده به انگلیسی تازه بدنیا آمده یعنی چه

تازه بدنیا آمده

neoteric

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها