طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازه به دوران رسیده و فاسد به انگلیسی تازه به دوران رسیده و فاسد یعنی چه

تازه به دوران رسیده و فاسد

carpetbagger

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها