معنی و ترجمه کلمه تازه داماد به انگلیسی تازه داماد یعنی چه

تازه داماد

birdegroom
newlywed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها