طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازه داماد به انگلیسی تازه داماد یعنی چه

تازه داماد

birdegroom
newlywed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها