معنی و ترجمه کلمه تازه زائیده شده به انگلیسی تازه زائیده شده یعنی چه

تازه زائیده شده

newborn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها