طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه تازه پیدا شدگى به انگلیسی تازه پیدا شدگى یعنی چه

تازه پیدا شدگى

nascence
nascency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها